دانشگاه‌ها باید پیش‌قراول ارتباطات بین‌المللی باشند