مصرف بیش از حد قند می‌تواند فرایند ترمیم عضلات را مختل کند