۳۰ درصد دانشجویان باید آموزش‌های فنی حرفه‌ای را فرابگیرند