نتایج یک تحقیق: نرخ انتقال ویروس کرونا در اقلیم‌های گرمسیر کمتر بوده است