سخنگوی ستاد ملی کرونا: بخش خصوصی می‌تواند واکسن وارد کند و بفروشد