طهرانچی: دانشگاه آزاد به دنبال تعلیم و تربیت مدون برای جوانان است