مخروبه‌‌هایی که با وجود استارت آپ‌ها به کمک اقتصاد کشور می‌‌‌آید