کشورهای اسلامی جایگاه علمی خود را در معادلات بین‌المللی تقویت کنند