نظام مراقبت ژنومیک کووید-۱۹ سویه‌های جدید را بررسی می‌کند/ تحقیق درباره اثربخشی واکسن ها