محققان کشور موفق به تولید داروی موثر در درمان آسم کودکان شدند