سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای منصوب شد