دغدغه داوطلبان آزمون‌ وکلای قوه قضاییه به گوش مسؤولان رسید