خودروی الکتریکی که 899 کیلومتر را با یک بار شارژ طی می‌کند+فیلم