رونمایی از آثار محمدامین قانعی‌راد / یک عمر تلاش برای قرار دادن علم در مرکز اندیشه