آلمان 250 هزار یورو به طرح‌های پژوهشی مشترک با ایران می‌پردازد