صرفه جویی ۱۰ میلیون دلاری با تولید یک قلم داروی بیماران ریوی