ساخت فلزی که حتی با سوراخ شدن در آب فرو نمی‌رود [تماشا کنید]