فتح قله‌های علم توسط دانشمندان ایرانی/ ایران صدرنشین دانش هوش مصنوعی