استخوان فک ۱٫۴ میلیون ساله متعلق به قدیمی‌ترین خویشاوند انسان‌ها در اروپا است | زومیت