برای اولین‌بار اختاپوس‌ها حین پرتاب زباله به یکدیگر مشاهده شدند | زومیت