آزمون بین‌المللی چالش هوش دانشگاه کانادا در ایران برگزار شد