برندگان چهارمین دوره همایش بین‌المللی یوسرن معرفی شدند