ترامپ با لیستی بلند از مذاکرات بی‌فرجام، راهی مجمع عمومی است