ستاری: ایران محور پیشتازی جهان اسلام در فناوری‌های آینده‌ساز است