مراسم چهارمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی برگزار می‌شود