روزنامه اسرائیلی: کماندوهای حماس چالشی برای تل‌آویو هستند