ستاری: توانمندی ایران در رونق «زیست‌بوم دانش‌بنیان» محور همکاری‌های بین‌المللی است