درمان افسردگی و دردهای مزمن با تزریق الکترودهای نرم آسان‌تر می‌شود