برنده جایزه ایرانی «ابن سینا برای اخلاق در علم» معرفی شد