مذاکرات برای تشکیل دولت جدید اسرائیل از امروز آغاز می‌شود