آغاز توزیع کارت آزمون استخدامی/ آزمون جمعه برگزار می‌شود