240 هزار نفر تاکنون کارت شرکت در آزمون استخدامی را دریافت کرده‌اند