میکروسکوپی بسیار سریع که حرکت ویروس در سلول را به صورت آنی نمایش می‌دهد