ثبت‌نام مسابقات بین‌المللی کن‌ست تا نیمه مهر ادامه دارد