انتخاب برترین‌های سومین دوره جایزه مصطفی (ص) به ایستگاه آخر رسید