رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری منصوب شد