Menu

بیهوشی فقط در اتاق عمل نیست/ اهمیت بیهوشی قلب

بیهوشی فقط در اتاق عمل نیست/ اهمیت بیهوشی قلب
خبرگزاری مهر

رئیس دومین کنگره بین المللی بیهوشی قلب، گفت: بیهوشی فقط مربوط به اتاق عمل نیست.

رئیس انجمن بیهوشی قلب ایران، با اشاره به ۲۲۰ عضو انجمن، گفت: ۱۵۰ نفر از اعضای انجمن را پزشکان فلوشیپ بیهوشی قلب تشکیل می دهند.

وی با عنوان این مطلب که بیهوشی فقط مربوط به اتاق عمل نیست، افزود: ما موظف هستیم از قبل از اتاق عمل، بیمار را چک کنیم و این موضوع باعث کاهش بار مالی در نظام سلامت و رضایتمندی بیمار می شود.

جهانگیری فرد، از بیهوشی در اتاق عمل به عنوان یک رشته «های تک» نام برد و گفت: در حال حاضر اکوکاردیوگرافی توسط متخصص بیهوشی قلب در اتاق عمل انجام می شود.

رئیس انجمن بیهوشی قلب ایران، با عنوان این مطلب که در حال حاضر همه مراکز جراحی کشور دارای فلوشیپ بیهوشی قلب هستند، ادامه داد: بیهوشی در جراحی قلب متفاوت از جراحی های عادی محسوب می شود، چون حمایت قلبی و ارگان های مختلف بدن در این نوع جراحی متفاوت است و باید برای بیمار، اقدامات پیشرفته بیهوشی انجام داد.

وی، همچنین بر ضرورت مراقبت های بعد از عمل تاکید کرد و افزود: نقش بیهوشی قلب، بسیار جامع است.

در ابتدای این کنگره، علی اکبر ولایتی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری، در سخنانی، اظهار داشت: بیهوشی در ایران موضوع تازه ای نیست و اگر به تاریخ تمدن کشورمان توجه کنیم، متوجه اهمیت بیهوشی در علم طبابت خواهیم شد.

وی با عنوان این مطلب که از سال ۱۳۷۶تا کنون ۱۱۷۶ مورد پیوند قلب در کشور انجام شده است، گفت: ۲۶۰ مورد از این تعداد پیوند قلب در بیمارستان مسیح دانشوری بوده است که با همکاری متخصصین بیهوشی قلب صورت گرفته است.