Menu

هزینه های واقعی سلامت در بودجه دیده شود/توصیه به دولت و مجلس

هزینه های واقعی سلامت در بودجه دیده شود/توصیه به دولت و مجلس
خبرگزاری مهر

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، گفت: پیشرفت دانش پزشکی در کشور، با حرف و شعار محقق نمی شود.

وی با خطاب قرار دادن انجمن بیهوشی قلب ایران، گفت: باید نیازهای این رشته در کشور با تعداد نیروهایی که تربیت می شوند، هماهنگ باشد تا اشکال پیش نیاید. همانگونه که این مشکل در جراحی قلب پیش آمده و ما می بینیم که در دانشگاه علوم پزشکی تهران که هر سال ظرفیت و درخواست پذیرش ۱۶ نفر را دارد، فقط دو تا سه نفر مراجعه کننده دارد و این یک مشکل جدی است. 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، با عنوان این مطلب که رشته بیهوشی قلب ریسک بالایی دارد، افزود: مردم و مسئولان باید بدانند که ارائه خدمات به بیمار در اتاق عمل چگونه است و تیم درمان، چه ریسک و دغدغه ای دارند تا بیمار به سلامت از اتاق عمل بیرون بیایید.

ظفرقندی در ادامه با اشاره به فصل بودجه کشور، گفت: حرکت در مرزهای دانش پزشکی با حرف و عمل محقق نمی شود و بایستی هزینه های واقعی خدمات درمانی در بودجه دیده شود.   

وی افزود: از مجلس و دولت می خواهیم که در فصل بودجه کشور، به این موضوع توجه جدی داشته باشند. زیرا، حوزه سلامت از اهمیت زیادی برخوردار است.