Menu

مبارزه با فقر آهن در جهان با کمک گیاهان

مبارزه با فقر آهن در جهان با کمک گیاهان
تک نیوز

کمبود آهن در بدن سلامت عمومی فرد را تهدید می کند ، امروزه تعداد اشخاصی که به فقر آن دچار هستند 2 میلیارد انسان در سراسر جهان برآورد می شود. به همین دلیل تولید محصولات کشاورزی با میزان بالای ذخیره آهن از اهداف پژوهشگران کالج دارتموث آمریکا عنوان شده است.

به گزارش سرویس اخبار علمی سایت تک نیوز ، ژنی موسوم به “URI” به هنگام کاهش میزان آهن در گیاه با سیگنال دهی خاصی مسیر ژنتیکی را فعال نموده و از این طریق جذب آهن انجام می شود. بر طبق نتایج منتشر شده حاصل این پژوهش در مجله  Proceedings of the National Academy of Sciences پروتئین URI در زمان کمبود آهن به مولکول فسفات متصل می شود و ژنهای دخیل در فرآیند جذب را فعال می کند. نقش تنظیم کننده URI درمورد 1500 ژن دیگر به غیر از مورد مذکور مشخص شده است . در این مطالعه آن بخشهایی از DNA  که پروتئین URI به آن متصل می شود و مسیر ژنتیکی مذکور را فعال می کند نیز شناسایی شد. با توجه به سمی و واکنش پذیر بودن مقادیر بالای آهن در گیاه غلظت آن به شکلی دقیق توسط این پروتئین تنظیم می شود. هدف محققان پیدا کردن گیاهانی با قابلیت ذخیره بالای این عنصر جهت رفع مشکل فقر آهن در سطح جهانی است. جهت دیدن دیگر خبرها به صفحه اخبار کشفیات جدید مراجعه کنید.