Menu

پژوهش های جدید استفاده از بعدی دیگر را برای رسیدن به ماده تاریک پیشنهاد می‌کند

پژوهش های جدید استفاده از بعدی دیگر را برای رسیدن به ماده تاریک پیشنهاد می‌کند
تک نیوز

بسیاری از دانشمندان تاکنون تلاش کردند تا به ماهیت ماده تاریک پی ببرند. اما حتی داده های تلسکوپ ها و آزمایش های زیرزمینی و برخورد دهنده ها نیز در این زمینه کمکی نکرده اند. در پژوهش جدیدی که محققان ابداع کرده اند قرار است از بعدی دیگر در فضا زمان برای جستجوی ماده تاریک استفاده شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان تاکنون تلاش های زیادی برای کشف ماده تاریک انجام دادند که بی نتیجه مانده است. اما یک فیزیکدان به نام فیلیپ تاندو که مقاله آن در مجله High Energy Physics منتشر شده معتقد است از ابعاد بالاتر می توان برای تعریف ماده تاریک استفاده کرد. وی که مولف ارشد مقاله محسوب می شود در مورد نیروهای جدید برای اثبات ویژگی ماده تاریک می گوید: این ماده ۸۵ درصد جرم در جهان را تشکیل می‌دهد. اما هنوز اطلاعات کمی درباره ماهیت آن وجود دارد. هم اکنون ماده تاریک به عنوان یکی از معماهای طبیعت محسوب می شود و ما هنوز نمی دانیم چگونه آن را جستجو کنیم و چرا در زمانی که مورد انتظار ماست خود را نشان نمیدهد.

قرار است یک برنامه پژوهشی در UC Riverside با کمک تاندو انجام گیرد که در آن از نظریه جدیدی برای کشف ذرات ماده تاریک استفاده خواهد شد. این نظریه معتقد است ذرات مربوط به ماده تاریک رفتاری شبیه به ذرات معمولی ندارند و به همین دلیل واکنش آنها نیز با تعداد بیشتری از ذرات نامریی انجام می گیرد و این موضوع باعث رفتار غیرعادی آنها میشود. تاندو می‌گوید: در پژوهش های آینده قرار است ایده ماده تاریک را به نیروهای تاریک تعمیم دهیم.

در ۳۰ سال گذشته بسیاری از فیزیکدان ها تلاش کرده اند تا نیروهای تاریک مخفی در واکنشهای ماده تاریک را اثبات کنند. بدین ترتیب با کشف این نیروها می توان قوانین مربوط به جستجوی ماده تاریک را نیز تغییر داد. این نیرو ها قادر هستند روی جذب یا دفع ذرات ماده تاریک تاثیر بگذارند. بدین ترتیب برای توصیف نیروهای تاریک باید از نظریه ابعاد بالاتر استفاده کرد. به گفته تاندو در پژوهش جدید از بعد چهارم برای اثبات نیروهای تاریک استفاده می شود. این بعد اضافه می تواند دلیل مخفی ماندن ماده تاریک و تلاش های بی نتیجه دانشمندان را مشخص کند. ایده ابعاد بالاتر نوعی ترفند ریاضی برای توصیف نظریه های مربوط به میدان همدیس و یا سه بعدی معمولی خواهد بود که در آن نظریه مکانیک کوانتوم نیز برقرار است.

نظریه ابعاد بالاتر معتقد است که بین ذرات ماده تاریک با تعداد نامتناهی و ذرات مختلف با جرم های متفاوت نیرویی به صورت زنجیره وار قرار دارد. در حالیکه در نظریه های پیش از این تنها از رفتار ماده مرئی برای پژوهش های ماده تاریک تقلید می شد.