Menu

توجه به مسئله افزایش جمعیت در شرایط کنونی بسیار مهم است

توجه به مسئله افزایش جمعیت در شرایط کنونی بسیار مهم است
خبرگزاری مهر

نشست کمیته اطلاع رسانی دبیرخانه اجرای تکالیف وزارت بهداشت در راستای سیاست های کلی افزایش جمعیت با هدف و محوریت تقویت فرهنگسازی عمومی به ریاست مشاور عالی وزیر بهداشت برگزار شد.

وی افزود: در روسیه اقدامات بسیار خوبی در حوزه جمعیت در حال انجام است به گونه ای که هر مادری که فرزندی به دنیا می آورد، دولت روسیه به او ۱۰ هزار دلار برای سرمایه گذاری اختصاص می دهد و این سرمایه گذاری، کفایت زندگی یک خانواده را می دهد و سود آن معادل، زندگی کردن یک خانواده در ماه است.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در کشورهای اروپای شرقی، به هر مادری که ۴ فرزند داشته باشد، یک منزل حدودا ۸۰ متری از سوی دولت آن کشورها اهدا می شود و در کانادا خانواده های دارای ۳ فرزند، از پرداخت عوارض دولت معاف می شوند و اگر ۴ فرزند داشته باشند، از دولت حقوق می گیرند و در منزل می مانند.

اکبری با بیان اینکه وزارت بهداشت متولی تمام ابعاد جمعیت نیست، افزود: وزارت بهداشت متولی سلامت جامعه و جمعیت ایران است و خوشبختانه در زمینه سیاست های جمعیتی، وزارت بهداشت عملکرد بسیار خوبی داشته است.

خطر انقراض یکی از قومیت های شمالی کشور در کمتر از ۲۷ سال آینده

وی تصریح کرد: با صاحب نظران حوزه های مختلف در خصوص سیاست های کلی افزایش جمعیت، نشست های زیادی داشته ایم. موضوع جمعیت، ابعاد بسیار زیادی از جمله سیاسی، اجتماعی، ملی، اقتصادی، امنیتی و سلامت دارد. توجه به مسئله افزایش جمعیت در شرایط کنونی، بسیار مهم و ضروری است به عنوان نمونه میزان باروری کلی در یکی از استان های شمالی کشور از ۱.۳۷ به ۱.۲۶ کاهش یافته که بسیار خطرناک است چون با این روند، تا کمتر از ۲۷ سال آینده، چنین قومیتی وجود نخواهد داشت.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در جمعیت شناسی مباحثی مانند میزان باروری کلی، فرزندآوری، مرگ و میر، امید زندگی، مهاجرت، سقط جنین و اصلاح ساختار جمعیت بسیار مهم است که برخی از آنها مستقیما مربوط به اقدامات و وظایف وزارت بهداشت است.