Menu

جامعه پزشکی باید اخلاق حرفه ای را رعایت کند

جامعه پزشکی باید اخلاق حرفه ای را رعایت کند
خبرگزاری مهر

جلسه هم اندیشی مدیران فضای مجازی سازمان نظام پزشکی، در خصوص مسائل مبتلا به جامعه پزشکی برگزار شد.

در ادامه علی رضا اسپید نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی، با اشاره به اینکه هدف ارکان نظام پزشکی ارتقای سلامت جامعه پزشکی و اطلاع رسانی مناسب و درست عمل کردن است، بیان کرد: رسانه جزء انکارناپذیر جامعه امروزی بوده و اطلاع رسانی درست و به دور از پوپولیسم بسیار مهم است و این که در حق جامعه پزشکی اجحاف هایی صورت گرفتهانکارناپذیر است و باید راهکارهایی تعریف شود .

وی افزود: شورای عالی نظام پزشکی به دور از هر نوع جناح بندی و تفکر سیاسی فعالیت خود را انجام می دهد و  مسائل  مبتلا به جامعه پزشکی از جمله وضعیت پزشکان خانواده و طرحی و رزیدنت ها یکی از دغدغه های این شوراست.

وی ادامه داد: در مورد همکاران رزیدنت باید استانداردهای زندگی و کار آنها معین شود و مراکز درمانی بدانند که یک رزیدنت چقدر اجازه حضور در آن مرکز را برای ارائه خدمت دارد ضمن آن که باید حقوق مکفی برای امرار معاش این دسته از همکاران در نظر گرفته شود.

اسپید با ا شاره به اینکه وضعیت پزشکان خانواده و طرحی همواره در شورای عالی نظام پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ، اظهار کرد: معتقدیم پزشکان خانواده باید مجزا از سایر رشته ها از افزایش تعرفه برخوردار باشند و کمیسیون اختصاصی نیز برای پزشکان خانواده تشکیل داده ایم.

مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی نیز با بیان اینکه فعال بودن در فضای مجازی خود یک ابتکار است، گفت: سازمان نظام پزشکی یک نهاد مدنی است که علاوه بر دفاع از حقوق بیماران وظیفه دارد از حقوق مادی و معنوی اعضای خود نیز دفاع کند.

وی افزود: ما به رفع تبعیض ها حساسیت داریم و در نهایت باید به راهکارهای مشترکی در خصوص مشکلات موجود برسیم که قابل دفاع باشد و سایر دستگاههای اجرایی مانند وزارت بهداشت نیز به آن تمکین کنند.

معین، به تقویت رابطه نظام پزشکی با بدنه جامعه پزشکی اشاره و بیان کرد: باید اخلاق حرفه ای را رعایت کنیم و سازمانی که اخلاق در آن حاکم باشد به طور حتم بهره وری بیشتری خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه جایگاه فعلی سازمان نظام پزشکی قوی نیست، خاطرنشان کرد: باید جامعه پزشکی حضور آگاهانه و ارتباط بیشتری با ارکان این سازمان داشته و انسجام درونی حفظ شود و قانون نیز در بسیاری از جنبه ها نظر مشورتی سازمان نظام پزشکی را می خواهد و الزامی برای رعایت آن عنوان نکرده است؛ بنابراین ما نیز معتقدیم که در خصوص هزینه تمام شده خدمات باید بدون تعصب و با نگاه علمی به سمت افزایش حرکت کرده و آن را اعلام کنیم و حداقل افکار عمومی بدانند که پزشک معالج آنها با فداکاری خدمات خود را ارائه می دهد و نسبت به او طلبکار و بی اعتماد نباشند.