Menu

اومیکرون خطرناک‌ترین جهش کرونا برای کودکان است | تابناک

عضو کمیته علمی کشوری کووید گفت: اینگونه نیست که کودکان به نسبت بزرگسالان بیشتر درگیر اومیکرون شوند، اما این جهش در مقایسه با سایر سویه‌ها نظیر دلتا بیشتر کودکان را مبتلا می‌کند و شاید دلیلش این باشد که بزرگسالان واکسینه شده اند و از این رو درگیری در کودکان به نسبت قبل بیشر شده است البته اینگونه نیست که این سویه برای کودکان و نوجوانان بسیار کشنده باشد، ولی خوب با کودکانی هم مواجه هستیم که بدحال می‌شوند.

به گزارش میزان، حمید عمادی در واکنش به مطالبی که عنوان می‌کنند اومیکرون خطرناک‌ترین جهش کرونا برای کودکان و نوجوانان است، گفت: اینگونه نیست که کودکان به نسبت بزرگسالان بیشتر درگیر اومیکرون شوند، اما این جهش در مقایسه با سایر سویه‌ها نظیر دلتا بیشتر کودکان را مبتلا می‌کند و شاید دلیلش این باشد که بزرگسالان واکسینه شده اند و از این رو درگیری در کودکان به نسبت قبل بیشتر شده است البته اینگونه نیست که این سویه برای کودکان و نوجوانان بسیار کشنده باشد، ولی خوب با کودکانی هم مواجه هستیم که بدحال می‌شوند.

عضو کمیته علمی کشوری کووید در پاسخ به این سوال با توجه به افزایش درگیری کودکان در سویه اومیکرون تزریق واکسن به کودکان زیر ۱۲ سال را توصیه می‌کنید، توضیح داد: این امر یکی از مباحث چالشی است که در کمیته علمی کشوری و ستاد ملی مبارزه با کرونا هم مطرح شده و در خصوص واکسیناسیون افراد ۵ تا ۱۲ سال بحث‌های بسیاری صورت گرفته است و تعداد زیادی از متخصصان نظرشان این است که این واکسن نباید به کودکان تزریق شود، اما نظر من این است که انجام واکسیناسیون برای کودکان لازم است و هر چه زودتر انجام شود، بهتر است و هر چه در انجام این اقدام تاخیر داشته باشیم ضرر کرده ایم.

این متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا لازم است افراد ۱۲ تا ۱۸ سال که ۲ دزواکسن را تزریق کرده اند، دز سوم را هم دریافت کنند، افزود: به احتمال زیاد آن‌ها هم در آینده نه چندان دور دز سوم را هم تزریق می‌کنند.

وی در رابطه با بهترین واکسن برای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: همه واکسن‌ها خوب هستند و کارایی لازم دارند، اما برخی از آن‌ها با انجام کارآزمایی‌های بالینی مقدار کاراییشان مشخص شده و برخی دیگر هنوز کارآزماییشان به اتمام نرسیده است و در حال حاضر واکسن پاستوکووک برای این گروه سنی مجوز دریافت کرده است.