Menu

کاهش ۹۰ درصدی بارش‌ها در فروردین امسال | رویداد

کاهش ۹۰ درصدی بارش‌ها در فروردین امسال | رویداد
خبرگزاری رویداد

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: بررسی‌های انجام شده در این موسسه بیانگر آن است که شرایط آب و هوایی کشور در مقایسه با دوره درازمدت از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، به‌طوری که ۹۰ درصد کاهش بارش در فروردین‌ماه اتفاق افتاده است

رویداد۲۴ به نقل از موسسه تحقیقات آب، «محمدرضا کاویانپور» افزود: وضعیت بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا هجدهم فروردین‌ماه نشان می‌دهد به‌جز بخش‌هایی در محدوده‌های جنوب و جنوب شرق کشور و همچنین برخی از حوضه‌های آبریز نسبتا کوچک مربوط به دریای خزر، در اکثر نقاط میزان بارش‌ها زیر نرمال قرار دارد.

وی ادامه‌داد: بارش‌ها در حوضه‌های آبریز محدوده مناطق مرکزی و مرزی شرقی کشور و همچنین در بسیاری از حوضه‌های آبریز جنوب غربی کشور (شامل حوضه‌های آبریز کرخه و زهره- جراحی) وضعیت خوبی را در مقایسه با مقادیر بلندمدت تاریخی نشان نمی‌دهد و در واقع در شرایط خشکسالی قرار دارند.

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: میزان متوسط بارش دریافتی کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون بر اساس منابع اطلاعاتی مختلف، بین ۱۹ تا ۲۷ درصد کاهش نسبت به مقادیر بلندمدت تاریخی دارد.

وی اضافه‌کرد: در فروردین ماه امسال نسبت به متوسط تاریخی وضعیت اسفناک است و ۹۰ درصد کاهش بارش بر اساس آمار‌های درازمدت در فروردین‌ماه اتفاق افتاده است، این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از نیاز آبی سالیانه کشور از بارش‌های بهاری تامین می‌شود.

کاویانپور اظهار داشت: البته پیش‌بینی‌های قبلی این موسسه در خصوص بارش ماه فروردین در سطح کشور نیز کاهش جدی بارش‌ها در مناطق زیادی از کشور به‌خصوص جنوب و جنوب غرب کشور و حوضه کارون بزرگ، جراحی و کرخه را نشان داده بود.

وی درباره وضعیت ماه‌های آتی گفت: پیش‌بینی بارش برای فروردین تا خردادماه و مقایسه آن با متوسط تاریخی نشان دهنده احتمال بارش در مناطق غربی کشور است و انتظار می‌رود بارندگی در اردیبهشت بهتر از فروردین و خرداد باشد.

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو افزود: پیش‌بینی اکثر مدل‌ها درباره تابستان متفاوت است و میزان بارش در این فصل کم بوده و اتفاق قابل‌توجهی رخ نخواهد داد.

وی خاطرنشان‌کرد: در فصل پاییز پیش‌بینی اکثر مدل‌ها بارش کمتر از نرمال را برای بسیاری از مناطق کشور نشان می‌دهد که اهمیت مدیریت بهینه منابع آب موجود برای گذر از خشکسالی پیش رو را دو چندان می‌کند.

این مسوول درباره وضعیت دمایی کشور هم گفت: اختلاف میانگین دمای متوسط روزانه از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۸ فروردین در اکثر نقاط کشور نسبت به دوره بلندمدت با افزایش دمای نیم تا چهار درجه مشاهده می‌شود که تمایل برای تقاضای آب را بیشتر خواهد کرد.

وی بیان‌داشت: بررسی اختلاف دمای ابتدای سال جاری تا ۱۸ فروردین امسال با میانگین درازمدت، نشان دهنده افزایش دما بوده و سال با گرمای ۲ درجه بالاتر از متوسط بلندمدت شروع شده است.

رییس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو خاطرنشان‌کرد: بررسی وضعیت مخازن آبی کشور از ابتدای سال آبی و میزان آب ورودی و خروجی و مقایسه‌ها با دوره بلندمدت نشان می‌دهد که با تخلیه مدیریت شده توانسته‌ایم شرایط را کنترل کنیم.

کاویانپور درباره وضعیت کسری تجمعی آبخوان‌های کشور، ادامه‌داد: ۱۲۲ میلیارد متر مکعب از مخازن از ابتدای زمان پایش با کسری همراه هستند که نشان از افزایش بی‌رویه مصارف در کشور است.

وی ادامه‌داد: پیش‌بینی ۲۰ ساله نشان از آن دارد که با کاهش بارش و افزایش دمای هوا در کشور روبه‌رو خواهیم بود که این تغییر آب و هوایی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.