Menu

تاکید مسجدجامعی بر لزوم حفظ سکونت پایدار در پهنه رودکی | ایسنا

تاکید مسجدجامعی بر لزوم حفظ سکونت پایدار در پهنه رودکی | ایسنا
ایسنا

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم حفظ سکونت پایدار در محدوده پهنه رودکی تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، احمد مسجدجامعی در دویست و بیست و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با تأکید بر اینکه تذکرات در قالب نقد هستند و نفی افراد محسوب نمی‌شوند، گفت: در خصوص پهنه رودکی باید به این نکته اشاره کنیم که این پهنه بخشی از محله انقلاب است و کاربرد آن باید خیلی گسترده‌تر تعریف شود. باید از اعضای اسلامی شورای شهر تهران برای اجرایی شدن این طرح در دوره پنجم قدردانی کنم.

وی ادامه داد:‌ درباره برخی موضوعات از ما انتظار می‌رود که به عنوان نمایندگان مردم مورد توجه قرار گیرد که از جمله آن این است که محدوده طرح رودکی به پیاده‌راه تبدیل نشود. در حقیقت در این طرح موضوع "تالار تا تالار" یعنی "تئاترشهر تا تالار وحدت" و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این محدوده باید مورد توجه قرار گیرد و این کار نیز باید با حداقل دخالت در پروژه توسط شهرداری تهران انجام شود.  

وی تأکید کرد: باید در این محدوده حفظ سکونت پایدار در دستور کار قرار گیرد و جایگاه ذینفعان محله ای از طریق مذاکره با آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مسجدجامعی با تأکید بر اینکه باید توسعه همگام با طبیعت در پهنه رودکی در دستور کار باشد، افزود: در این محدوده دو قنات وجود دارد که مقرر بود در اجرای طرح برای طراوت آن‌جا مورد استفاده قرار گیرد. همچنین هویت‌بخشی و احیا خاطرات شهر نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که می‌توانست در ورودی این محدوده بازتاب هویت شهری را عملیاتی کنیم. در این محدوده نام رودکی گذاشته شده اما هیچ المانی از رودکی دیده نمی‌شود. شاعر ملی که به عنوان پدر شعر فارسی و موسیقی ایرانی شناخته می‌شود و می‌تواند به عنوان یک ظرفیت در دیپلماسی شهری مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: از گذشته طرحی تحت عنوان خانه رودکی به عنوان محل نگهداری اسناد محله رودکی مورد توجه بود. با اجرای این طرح می‌توان اسناد زیاد موجود را در قالب خانه رودکی نگهداری کرد. بی‌تردید از ما به عنوان نمایندگان شورا در دوره پنجم انتظار می‌رود شهر و شهروندان را به شکل دیگری ببینیم و جذب مشارکت شهروندان را نیز به شکل دیگری به پیش ببریم.