Menu

لزوم تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری در مجلس | ایسنا

لزوم تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری در مجلس | ایسنا
ایسنا

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به وجود مشکلات و پیچیدگی‌های ماموریت‌های حوزه شهرسازی و معماری در شهرهای کشور خواستار تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری در مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش ایسنا، محمد سالاری در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در تذکری گفت: ایجاد سازمان اجرایی عملیاتی کردن طرح موضعی کن و فرحزاد مدت‌ها در دستور کار بوده که یکی از مهمترین‌ سرفصل‌های برنامه پنج ساله بوده که بودجه لازم آن نیز پیش بینی شده است.

وی افزود: مقرر بود که یکی از سازمان‌های موجود توسط شهرداری تهران به عنوان متولی عملیاتی کردن طرح موضعی کن و فرحزاد معرفی شود تا به این ترتیب یکی از عرصه‌های بزرگ تفرجگاهی در شهر تهران شکل بگیرد که متاسفانه هنوز این کار انجام نشده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مأموریت‌های وسیع حوزه شهرسازی در شهرداری‌های کشور گفت: جایگاه مأموریت‌های حوزه شهرسازی در کشور بسیار گسترده و پیچیده است. سالهاست که مقرر است کمیسیون شهرسازی و معماری در مجلس ایجاد شود تا از این طریق مشکلات و چالش‌های شهرهای کشور مورد بررسی و حل و فصل قرار گیرد. امیدواریم اعضای مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم این موضوع را پیگیری کنند.