Menu

طرح ظرفیت سازی در مدیریت یکپارچه و پایدار آب با محوریت پساب | ایسنا

طرح ظرفیت سازی در مدیریت یکپارچه و پایدار آب با محوریت پساب | ایسنا
ایسنا

طرح" ظرفیت سازی منطقه 21 در مدیریت یکپارچه و پایدار آب با محوریت پساب ها " در کنفرانس بین المللی نکسس ارائه شد.

به گزارش ایسنا، شینا انصاری در این باره گفت: با توجه به رویکرد شهرداری تهران در زمینه مدیریت پایدار و یکپارچه منابع محیط زیستی و بهره گیری از سیستم های نوین مدیریت منابع آب و پساب، نتایج حاصل از اجرای طرح پایلوت " ظرفیت سازی منطقه 21 در مدیریت یکپارچه و پایدار آب با محوریت پساب ها " در کنفرانس بین المللی نکسس ارائه شد.

وی ادامه داد: این طرح به صورت مشترک توسط اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار و منطقه 21 شهرداری تهران با هدف توانمند سازی مدیران و کارشناسان به منظور تصمیم گیری درخصوص بهره مندی از طرح های محیط زیستی نوین و فراهم نمودن زمینه اجرای طرح های پایدار بازچرخانی آب اجرا شده است. مدیر کل اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار افزود: در طرح پایلوت " ظرفیت سازی منطقه 21 در مدیریت یکپارچه و پایدارآب با محوریت پساب‌ها " تعداد 30  نفر از کارشناسان اجرایی و متخصصین ذینفع و ذیربط حوزه مدیریت پساب در شهرداری منطقه 21 انتخاب و در یک فرایند مشارکتی به بررسی امکان سنجی و ابعاد پایداری طرح های بازچرخانی پساب در محدوده منطقه خود پرداختند.

انصاری اظهار کرد: در این راستا همکاران طی یک دوره کارگاه آموزشی مشارکتی تسهیل‌گری، همراه با دریافت آموزش های لازم، بصورت گروهی به امکان سنجی طرح های بازچرخانی در سطح نواحی سه گانه پرداخته و کلیه جنبه های فنی ، اجتماعی و محیط زیستی طرح ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند.

وی گفت: یکی از مهم ترین خروجی‌ها و نتایج طرح مذکور ارائه پورپوزال‌های پیشنهادی به تفکیک نواحی 3 گانه جهت اجرای طرح بازچرخانی پایدار است که در این خصوص وجود پتانسیل استفاده از پساب صنایع در سطح منطقه 21 به طور خاص مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران اظهار کرد: کنفرانس بین المللی نکسس هر سه سال یکبار به منظور اشاعه تفکر نکسس و تقویت فعالیت های تحقیقاتی و ظرفیت سازی در حوزه مدیریت پایدار و یکپارچه منابع آب، خاک و پسماند توسط دانشگاه سازمان ملل در شهر درسدن آلمان برگزار می شود که آخرین رویداد آن در تاریخ سوم تا پنجم ماه ژوئن 2020 بصورت مجازی برگزار شد.