Menu

۲ الزام اساسی برای کلانتری‌ها | ایسنا

۲ الزام اساسی برای کلانتری‌ها | ایسنا
ایسنا

رئیس پلیس پیشگیری ناجا مهارت و دانش کارکنان کلانتری ها را دو الزام اساسی در طرح چابک سازی و تخصصی شدن کلانتری ها و پاسگاه ها دانست و بر ضرورت توجه به آن تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، سردار مهدی معصوم بیگی صبح امروز در بازدید از ستاد پلیس پیشگیری پایتخت ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران در پلیس پیشگیری پایتخت، اظهار کرد: چابک سازی کلانتری ها و عملیاتی شدن آن ها دو محور اساسی است که باید با جدیت دنبال شود. تخصصی شدن کلانتری ها در این چابک سازی به عنوان یک محور اساسی مدنظر است که برای آن برنامه ریزی های خوبی انجام شده است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا ادامه داد: با این برنامه، کلانتری ها و پاسگاه ها هم چابک تر و هم عملیاتی تر می شوند و هم ماموریتشان را تخصصی تر دنبال می کنند.

 معصوم بیگی اظهارکرد: افزایش مهارت و دانش کارکنان کلانتری ها دو الزام اساسی در طرح چابک سازی و تخصصی شدن کلانتری ها و پاسگاه ها مدنظر قرار داده شده است و سعی می کنیم برنامه های جدیدی را اجرا کرده تا سهم و نقش کلانتری ها درماموریت ها بیشتر شود.

به گفته وی، اجرای ماموریت ها با اقتدار و رافت از موضوعاتی است که باید مورد توجه باشد چراکه به گفته مقام معظم رهبری ما نمی توانیم اقتدار را از رحمت و رافت کارکنان جدا کنیم. ما هم مظهر اقتدار هستیم و هم مظهر رحمت نظام، انجام ماموریت ها، توامان باید با رحمت و رافت باشد چراکه این دو موضوع از هم جداشدنی نیستند.

معصوم بیگی افزود: مردم از ناجا انتظار اقتدار دارند ولی همزمان می بایست رئوف و مهربان و یار و یاور باشند و از نیروی انتظامی یاوری می خواهند؛ اگر بخشی که اقتدار است را بگیریم و بخش رحمت را رها کنیم نقص در کار به وجود به می آید و برعکس.

بر اساس اعلام سایت پلیس، رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت: مهمترین اولویت کلانتری ها، پیشگیری از جرم است و باید از تمام ظرفیت ها کمک گرفت؛ بحث ساماندهی نگهبانان محله و مسئول سازی سازمان ها نیز می تواند بسیار مفید باشد.