Menu

آتش در ۱۰۰ منطقه آمریکا | شبکه خبر

آتش در ۱۰۰ منطقه آمریکا | شبکه خبر
شبکه خبر

با شعله ور شدن آتش در نزدیک به ۱۰۰ منطقه در ایالت‌های کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن آمریکا هر لحظه بر وسعت حریق افزوده می‌شود.

در اورگان، پنج شهر کوچک نابود شده است. مقامات محلی اورگان از احتمال تلفات گسترده خبر داده اند. وسعت دود و آتش آسمان کالیفرنیا و اورگان را به رنگ نارنجی درآورده است.

در کالیفرنیا مقامات درباره وقوع مرگ‌های جمعی هشدار داده اند. وزش باد با سرعت ۸۰ کیلومتر موجب گسترش شعله‌های آتش شده.

دستور تخلیه هزاران نفر از ساکنان مناطق نزدیک به آتش صادر شده است. تاکنون تلاش گروه‌های آتش نشان برای اطفای حریق ناکام بوده است.