Menu

بررسی اقدامات وزارت آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین در کمیسیون آموزش | ایسنا

بررسی اقدامات وزارت آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین در کمیسیون آموزش | ایسنا
ایسنا

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از حضور وزیر آموزش و پرورش در جلسه عصر امروز این کمیسیون برای بررسی اقدامات وزارت آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین خبر داد.

احمد حسین فلاحی در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: این جلسه با حضور وزیر آموزش و پرروش برای پیگیری فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرروش تشکیل شد. هدف کمیسیون این است که با برگزاری سلسله جلساتی بررسی کند که چقدر دستگاه های متولی وظایف خود را برای اجرای سند تحول اجرایی کرده و به چه اندازه در راستای پیگیری فرمایشات رهبری برای پیاده سازی زیرنظام های سند تحول حرکت کردند.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری توصیه کرده اند که باید بحث زیرنظام های سند تحول بنیادین تدوین شوند، افزود: در حال حاضر اسناد کلی وجود داشته و شاهد تنظیم زیرنظام ها نیستیم. منظور آن است که مثلا نقش نهادها و ارگان های مختلف همچون صدا و سیما، مساجد و سازمان تبلیغات مشخص نشده و آئین نامه ای برای کارکرد آنها در پیاده سازی سند تحول تدوین نشده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: وزیر آموزش و پرورش تاکید داشت که عزم جدی برای اجرای سند تحول بنیادین در این وزارتخانه وجود دارد، اما سوال ما این بود که چرا زیرنظام ها تدوین نشده است؟ در نهایت وزیر آموزش و پرورش قول داد که هر چه سریعتر زیرنظام های مربوط به اجرای سند تحول بنیادین را تدوین کنند.